Ankara özel kız yurdu fiyatları

Ankara özel kız yurdu fiyatları

Ankara özel kız yurdu fiyatları, yurt yaşamı ile üniversite kazanmış kız öğrencilerimizin üniversite başarısı arasındaki ilişkide gerek maddi gerekse manevi yönden en önemli yeri tutmaktadır. Eyüboğlu kız Öğrenci yurtlarında barınan Kız öğrencilerin Ankaradaki üniversitelerde okuyan kız öğrencilerimizin sorunları ve üniversitedeki başarıları için çalışan bayan yurt müdürü görevlendirilmiş olması, Yurt müdürünün lisans mezunu ve mevzuat bilgisi, kurum yönetimi, işletme, kurumun fiziki ve hizmet standartlarının iyileştirilmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi konularında düzenlenen eğitim sonucunda alınan yönetici sertifikasına sahip olması, yurt müdürü yardımcısı yerine Üniversite mezunu bir Yönetim Memuru görevlendirilmesi yapılmış olup bu yönetici Yurt yönetiminin idari işlerini yürütmek, yurt yönetimine yardımcı olmak ve yurtta barınan kız öğrencilerimizin  sorunları ile yakından ilgilenmek amacıyla 24 saat esasına uygun olarak yönetim kadroları oluşturulmuştur. Eyüboğlu Öğrenci yurtları arasındaki koordinasyonu sağlamak ve öğrencilerin üniversitelerindeki başarılarının devamlılığını sağlamak ve sorunları yerinde çözmek amacıyla Üniversite lisans mezunu, kamu sektöründe otuz yıl yöneticilik yapmış deneyimli bir genel müdür tarafından yönetilmesi, Eyüboğlu kız Öğrenci yurdunun  temizlik işleri ile yurtların genel bakım ve onarımını sağlamak amacıyla bayan Hizmetli görevlendirilmesi Yurt yönetimin kadrosundaki görevli yönetici ve hizmetli personeli  değişik zamanlarda hizmet içi eğitimine alınarak yurtlarımızda barınan öğrencilere daha iyi hizmet verme konularında eğitilmeleri öğrencilerle olan iletişimin kurulması başarının kaynağını oluşturduğu gözlemlenmiştir.

Çocuğun gelişimi tamamlayarak Ankarada bir üniversite kazanmış ailelerin kızları Ankara özel kız yurdu fiyatları, üniversite yaşamında ve eğitim öğretim yaşamındaki başarısında anne ve baba olarak aklımıza o kadar çok soru takılıyor ki. Bunların başında iyi bir barınma koşulu sağlayan yurtlar, evler, apart daire ve benzeri barınma alanları gelmektedir. Çocuklarımızın bu gelişim süresi içerisindeki üniversite yaşamlarında bir yer tutan yurt hayatı Eyüboğlu Öğrenci yurtlarında Değişik yörelerden gelen ve değişik kültürlere sahip öğrencilerimizin oluşturduğu farklılıklar ile arkadaşlık deneyimlerini geliştirmektedirler. Kadroları, tesisleri, yemekleri ve ortak kullanım alanları ile Anne ocağından ayrı bir deneyim kazanmalarına neden olmaktadır.

Ankara özel kız yurdu fiyatları ile üniversitelerin memnuniyetinin bir değerlendirmesi yapıldığında  Üniversitelerin yüksek düzeyli öğrenci kabul standartları, okulun ismi ve tanınmışlık düzeyi, Öğrenim programı, akademik kadro sayısı ve niteliği, fiziksel olanakları, staj yeri bulma ve iş olanakları bulma, Okulların tanınmış mezunları olması açısından önemlidir.  Ankarada bulunan üniversiteler arasında Öğrenci memnuniyetinde üst sıralarda yer alan üniversiteler; Bilkent Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversiteleri olduğu görülmektedir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir